Programmeerimine Pythonis

Programmeerimine Tehnoloogia Matemaatika
Toimumise aeg: 03.02.2024 - 13.04.2024
Vanus: 15-18
Hind: €80 / õppeperiood
(kogu kursuse maksumus)
Kohtade arv ringis: 25

Huviringi kirjeldus

Kursuse eelduseks on , et oleks läbitud gümnaasiumi riikliku õppekava valikaine kursus "Rakenduste loomine ja programmeerimise alused" või varasem programmeerimiskogemus samal tasemel (ehk esmane kogemus Pythoniga). Juba olemasolevaid programmeerimise oskusi saad täiendada just sellel kursusel. Kursusel õpid näiteks koostama Pythoni programme; õpid probleemi lahendama ja oma programme dekomponeerima kasutades funktsioone, mooduleid ja objektorienteeritud programmeerimist; õpid baastasemel aru saama keerukusteooriast ja algoritmikast; õpid koostama baastasemel graafilisi kasutajaliideseid ja veebiprogrammeerimist.

Tagasiside