Huviring.ee kasutuspõhimõtted

Üldine

Huviring.ee veebikeskonna (edaspidi huviring.ee) on loonud Vaata Maailma SA ja Eesti Teadushuvihariduse Liit ja ning seda haldab Eesti Teadushuvihariduse Liit (edaspidi Liit).

  1. huviring.ee on loodud selleks, et toetada infovahetust teadushuviringide (edaspidi ring) juhendajate, lapsevanemate ning (huvi)koolide vahel. See koondab infot Eestis toimivate ringide ja siin tegutsevate juhendajate kohta, võimaldades lapsevanematel leida oma lastele sobivat teadushuviringi, juhendajatel leida oma ringi osalejaid ning (huvi)koolidel ja ringidel leida ringile sobivat juhendajat.
  2. huviring.ee avalikus vaates saab külastaja otsida teadushuviringe kasutades selleks erinevaid filtreerimisvõimalusi.
  3. huviring.ee registreeritud kasutaja saab lisada keskkonda oma huviringe, otsida oma ringile juhendajaid ja otsida juhendamiseks ringe. Registreeritud kasutajate kohta salvestame andmeid, mida kasutajad on huviring.ee-le ise selleks andnud. Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.
  4. Kasutajaks registreerimisel annad Liidule nõusoleku saata registreeritud e-posti aadressile teadushuvihariduse ja ‑tegevusega seotud infot.
  5. huviringi.ee ei teosta kvaliteedikontrolli ja Liit ei vastuta süsteemi lisatud huviringide kvaliteedi ega ka juhendajate pädevuse eest.
  6. Liit ei vastuta huviring.ee-s avaldatud info ega selles viidatud materjalide õigsuse, täpsuse, täielikkuse või kättesaadavuse eest, kuid annab oma parima selleks, et huviring.ee sisu ja selles avaldatu oleks õige ning täpne. Juhul, kui kasutajal tekib küsimusi või täpsustusi seoses huviring.ee-s avaldatud huviringi info või viidatud materjalidega, siis palume pöörduda konkreetse huviringi poole.
  7. Liit jätab endale õiguse eemaldada huviring.ee keskkonnast sobimatut infot ja materjale.
  8. Huviring.ee meeskond annab endast parima, et huviring.ee töötaks 24/7. Aga me ei võta vastutust võimalike kahjude või kadude osas, mis võiksid kasutajat tabada, kui huviring.ee ei tööta.
  9. Kõigis huviring.ee-ga seotud küsimustes aitame leida lahendusi. Küsimustega olete oodatud võtma ühendust aadressil huviring@teadushuvi.ee ning otsime koos parima võimaluse tekkinud küsimustele reageerimiseks.