Laagri Roboring (Algõpe)

Toimumise aeg: 04.09.2023 - 12.06.2024
Vanus: 9-16
Hind: €35 / kuu
Kohtade arv ringis: 42

Asukoht

Laagri Huvialakool

Veskitammi 22, Laagri, 76401 Harju maakond

Huviringi kirjeldus

Laagri Roboring (Laagri ja Möldre koolis) aitab läbi mängu ja kogemusõppe lasta noortel avastada oma tugevusi ja huvisid ning seda läbi tehnoloogia. Tutvudes robootikamaailma põnevate nurgatagustega saavad noored lisaks tehnikateadmistele ka kogemusi tiimitööst, ajaplaneerimisest ning õpitakse leidma lahendusi erineva valdkonna probleemidele.

Igapäevatöös peavad noored arvestama ka FIRST LEGO League põhiväärtustega, mis on järgmised:

  • Avastus: Me uurime uusi oskusi ja ideid.
  • Innovatsioon: Me lahendame probleeme loovuse ja sihikindlusega.
  • Mõju: Me kasutame õpitut maailma paremaks kohaks tegemisel.
  • Kaasamine: Me austame üksteist ja mõistame üksteise erinevusi.
  • Meeskonnatöö: Koos töötades oleme tugevamad.
  • Lõbu: Me naudime ja tähistame oma tööd!
  • Konkureeriv koostöö & sõbralik professionaalsus

Programmeerimise algõppe rühm on kõige lähemal koolitunni õppele, sest eesmärk on õppeaastaga selgeks saada LEGO EV3 roboti algtõed (kontroller, mootorid, kõlar, ekraan, valgustus, andurid, tingimuslaused, tsükkel). Õpe toimub peamiselt läbi katsetamise ning sobib kõigile, kuid eeldus on, et noorel on huvi ja ta suudab ammutada teadmisi miniloengutest ning muudest õpetlikest meetoditest.

Töö toimub paarides ning suure osa õppeaastast tegeleme erinevate õppetükkide läbi töötamise ja harjutamisega. Suurem rõhk on programmeerimisel, kuid sekka toimub ka mehaanikat ja ehitamist. Rühma peamine eesmärk on valmistada noored ette Projektiõppe rühma jaoks, kus tegevus nõuab iseseisvust ning annab tunduvalt vabamad käed tegutsemiseks.

Kevadel võtame osa ühest võistlusest. Maikuus toimuval Laagri Robocity tehnikapäeval on võimalik osaleda erinevatel võistlusaladel. Võistlusel osalemine ei ole kohustuslik, kuid rangelt soovituslik.

Kogu aasta vältel on suur rõhk sotsiaalsetel oskustel, tiimitööl, üksteise austamisel ja abistamisel, roboruumi korrashoiul. Tehnilise poole pealt on lisaeesmärk selgeks saada interneti ja arvuti kasutamise põhitõed – turvalisus ja küberhügieen ning riistvara ja tarkvara, mida noortel igapäevaselt vaja läheb.

Kuna tegemist on enama kui lihtsalt robootika huviringiga, siis võib tulla ette nädalaid, kus robotitega otsest kokkupuudet ei ole. Näiteks õpime LEGO detailidest tugevaid konstruktsioone ehitama või sorteerime neid, teeme uurimustööd, toimub koolitus jne.

Tagasiside