Noored ellujääjad

Tehnoloogia Loodus
Toimumise aeg: 01.09.2017 - 01.06.2024
Vanus: 9-15
Hind: €11,68 / kuu
Kohtade arv ringis: 20

Asukoht

PERNOVA HARIDUSKESKUS - Pernova Loodusmaja

A. H. Tammsaare puiestee 57, Pärnu, Eesti

Huviringi kirjeldus

Valmistame noored ellujääjad ette looduses hakkama saamiseks, omandatud oskused jäävad alles kogu eluks. Matkamine õpetab planeerimist, otsuste tegemist ja  üksteisega arvestamist.

Praktilises osas kasutatakse  situatsiooni kompleksharjutusi, kus osalejatele antakse erinevaid situatsioone ja ülesandeid, mida nad õpetatu abil hakkavad koos lahendama.

Noor ellujääja saab looduses hakkama igal aastaajal igas situatsioonis nii iseseisvalt kui  koos kaaslastega. Õppetöö toimub 2 ak tundi nädalas ja 1 või 2   matka kuus.

ÕPPETÖÖ SISU

 • Meditsiin- kannatanu olukorra hindamine. Esmase esmaabi andmine endale ja kaaslasele, vigastused, põletused, külmakahjustused, vedelikupuudus  ja luumurrud. Abi  kutsumine ja olukorra kirjeldus.
 • Ohutu matkamine- ohutuks matkamiseks on vaja matka planeerida ja kinni pidada ohutusreeglitest, tee ja veekogu ületamine, ilmastikust tingitud ohud. Vähesed oskused ja valed valikud, riietuses, teekonnal või matkaliigil tekitavad ohuolukordi.
 • Orienteerumine- kaardi, kompassi ja gps-i kasutamine, orienteerumine maastikul, teekonna planeerimine, asukoha määramine ja tegevus eksimise korral.
 • Matkavarustus ja matkaks valmistumine- vajaliku varustuse valik ja seljakoti pakkimine.
 • Matka liigid ja looduskaitselised piirangud- erinevatel aastaaegadel käiakse erinevatel matkadel, jalgsi-,  vee-, räätsa-, suusa-, uisu- ja tõukekelgumatkad. Looduses liikudes tuleb arvestada looduskaitseliste ja eraomandi seadustega.
 • Meeskond- matkates meeskonnana  tuleb kõigiga arvestada ja vajadusel üksteist toetada. Otsuste vastuvõtmine ja koos vastutamine.
 • Majutus toit ja hügieen- erinevad majutuse liigid, laagri ülespanek, wc rajamine,  toitlustuse korraldamine.  Isiklik hügieen-pesemine matkal.
 • Loodus- looduses liikudes saab vaadelda ja määrata erinevaid looma-, linnu- ja taimeliike.
 • Ellujäämine- eksimisel ja kriisiolukordades tuleb hakkama saada vähesega, leida toit loodusest, ööbida ilma telgita.

LISAVÄÄRTUS

 • Matkamine tõstab enesekindlust ja otsustusvõimet.
 • Matkamine arendab füüsilist vormi.
 • Matkamine looduses rahustab ja mõjub teraapiliselt.
 • Matkamine annab erinevaid uusi oskusi.
 • Matkates leiab sarnaste huvidega  kaaslasi.

LISAINFO

 • Vanuserühm: 2.-10. kl
 • Õppekeel: eesti keel
 • Õppetasu: 11.68€ kuus
 • Tunnid toimuvad: vaata tunniplaani

INFO JA REGISTREERIMINE

Pärnu haridusteenuste süsteemis ARNO

ÕPETAJA Kaspar Kõiva

kaspar.koiva@pernova.ee

 • Olen tegelenud võistlusaerutamisega  ja tulnud kümneid kordi eesti meistriks,  minu suur hobi on  matkaaerutamine kanuu, meresüsta ja aerulauaga.
 • Oma  matkakogemused olen saanud kaitseväes, kus olin väljaõppeinstruktor, rühmavanem ja spordiinstruktor. Läbisin erinevaid kursusi ja väljaõppe käigus elasin ja matkasin palju looduses.
 • Vabal ajal käin avamerejahtidega purjetamas. Parimad tulemused on Muhu Väina regati võit, eesti ja soome meistritiitel ning euroopa meistrivõistluste hõbemedal.
 • Korraldan erinevaid matku, suvepäevi ja meeskonnatöö koolitusi Seikluspartneri nime alt.
 • Minu põhitöökoht on kehalise kasvatuse õpetaja Pärnu Vanalinna põhikoolis.
 • Eesti erinevad aastaajad ja mitmekesine loodus annab suurepärase võimaluse enda arendamiseks  ja looduse avastamiseks.

Tagasiside