.Medoonity Huvikool - 120 erinevat Laborit 5 erinevas valdkonnas

Robootika Programmeerimine Tehnoloogia Multimeedia Matemaatika
Toimumise aeg: 23.08.2021 - 31.05.2022
Vanus: 9-14
Hind: €39 / kuu
Kohtade arv ringis: 100

Asukoht

Medoonity Huvikool, Spark Hub maja

Narva maantee 3, Tartu

Huviringi kirjeldus

.Medoonity on uut liiki huvikool 9-14-aastastele noortele Tartus, kus saab mänguliselt ja mitmekülgselt õppida isetegemist erinevates valdkondades. Huvitegevus käib läbi seiklusliku strateegilise mängu, kus mängijast saab .Medoonity maailma looja, otsides ja ellu viies oma unistusi. Sellel teel õpib ta erinevaid isetegemise oskuseid, teadmisi koostööst, ettevõtlusest ja iseendast. Mängu üheks põhitegevuseks on osalemine erinevates Laborites e töötubades -  Leidurlab, Robolab, Elektrolab, Meedialab, Inimlab.

Läbi õppeaasta kestvas strateegilises seiklusmängus tuleb sul lahendada erinevaid ülesandeid arendades iseenda oskuseid. Sul tuleb proovile panna oma nutikus ja käteosavus, suhtlemis- ja planeerimisoskus. Oluline on võit iseenda üle, kuid paremaks on võimalik saada vaid oma sõprade ja meeskonna abiga.

Mängu käigus õpid sa mõistma:
* kes sa oled ja kuidas sa toimid;
* kuidas teha otsuseid ning kuidas tehtud otsused sinu tegevusi mõjutavad;
* kuidas luua ja arendada (koostöö)suhteid;
* kuidas raha enda kasuks tööle panna;
* kuidas unistustest ja ideedest tulemusteni jõuda (ja miks seda üldse vaja on);
* milliseid oskuseid on iseendas vaja arendada, et saavutada oma unistusi;
* kuidas eksida ja eksimustest õppida;
* mida on vaja selleks, et luua ja käigus hoida ettevõtet.

Mängus osalemine kasvatab teadlikkust rahast ning loob head eeldused hiljem edukaks toimetulekuks unistuste- ja ettevõtluse maailmas.

Laborites osalemine ja seeläbi mitmesuguste oskuste arendamine on mängu üks peamisi tegevusi, mille jooksul sa omandad uusi teadmisi erinevatest valdkondadest. Sa saad osaleda erinevate valdkondade Laborites ning seeläbi tutvuda mitmete teemadega ning leida just see, mis sulle kõige rohkem meeldib. InimLabis õpid tundma iseennast, teisi ja koostööoskuseid, LeidurLabis erinevaid inseneeria teadmisi ja oskuseid, RoboLabis programmeerimist, MeediaLabis erinevaid meedia valdkondi - uudistest videode tegemiseni ning Elektrolabis saad teada, kuidas töötab elekter.

Rohkem infot ja registreerimine: https://www.medoonity.com/

Tagasiside