Loodustarga huviring Tamsalul

Keemia ja füüsika Loodus
Toimumise aeg: 01.09.2021 - 31.12.2026
Vanus: 2-26
Hind: €40 / kuu
Kohtade arv ringis: 10

Huviringi kirjeldus

Loodustarga huviringiga liitumiseks on vajalik edastada soovialavaldus e-posti aadressile info@okokratt.ee . Vajalik sooviavalduses märkida kool, vanus, klass, klassijuhataja kontaktandmed ning lühike lause, et miks soovid osaleda Loodustarga huviringis.    

Loodustarga huviring Tamsalul toimub Tamsalu Gümnaasiumi ruumides

Aktiivõppeprogrammid õpilastele

·             Puhta vee teemapargi säästva arengu aktiivõppeprogrammid järgivad üldhariduskoolide loodusainete õppekavasid.

Alates 01.09.2021 koordineerib huviringi tegevusi Loodustarkuse Teadushuvikool.

Tagasiside