Loodustarga huviring Jänedal

Keemia ja füüsika Loodus
Toimumise aeg: 07.01.2019 - 31.12.2026
Vanus: 7-26
Hind: €40 / Kuu
Kohtade arv ringis: 20

Huviringi kirjeldus

Loodustarga huviringiga liitumiseks on vajalik edastada soovialavaldus e-posti aadressile puhtaveeteemapark@gmail.com . Vajalik sooviavalduses märkida haridusasutus vanus, klass, klassijuhataja kontaktandmed ning lühike motivatsioonikiri osalemaks Loodustarga huviringis.      

 Loodustarga huviring Jänedal toimub Jäneda Kooli ruumides.

                                     

Puhta vee teemapark on puhta vee temaatikale keskenduv teaduspark, kust saab vastuse küsimustele: kuidas tekib puhas põhjavesi ja kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest muutub vee kvaliteet. Teemapark koos selle keskusega paikneb Pandivere kõrgustikul, Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikul alal asukohaga Metsamõisa talus Järsi külas Tapa vallas.

Teemapark kannab edasi psühholoog Tõnu Otsa mõtet: „Looja peitis kogu maailma tarkused loodusesse – meie arukus on need üles leida.“

Meie pakutava huviringi eesmärk on inimesele looduses leiduva tutvustamine ning selle kasutamise ja hoidmise õpetamine.

Tutvustame looduse kasutamise võimalusi tervise edendamiseks, pakkudes loodusõpet ja matkamisvõimalusi kõigile, sh puuetega inimestele.

Tehnoloogiahuvilistel on võimalik saada osa taastuvenergia- ning innovaatilisest M-õppest. Teemapargis asub ka teraapiline Meelteaed, kus on kõigil võimalik rakendada oma viite meelt – nägemist, kuulmist, haistmist, kompimist ja maitsmist – ning parendada enda tervist. Rohkem informatsiooni teemapargi kohta leiab aadressilt: www.metsamoisa.eehttps://www.facebook.com/metsamoisa

Looduse- ja matkahuvilistele

·             Metsapark on 16. sajandist pärit mitmete puu- ja taimeliikidega park, mis on ratastooliga liikujatele ligipääsetav.Sealt leiab õistaimi, käpalisi, sarapuid, 50cm läbimõõduga pihlaka, seelikuga pärna, 150-aastaseid kaski ning võimalik on tajuda märke kunagisest mõisaajast.

·             Loodusrada on varustatud infotahvlitega ja rajapunktid (QR) ruutkoodidega. Loodusrajal saab informatsiooni kohaliku kultuuriloo legendidest ja põhjavee teket puudutavate küsimuste kohta. Väljakutsetena esitatakse ka praktilisi ülesandeid. Loodusradade pikkuseks on kokku ~ 45 km.

·             Metsaonnid on looduse vaatlemiseks, kuulamiseks ja ööbimiseks.

Aktiivõppeprogrammid õpilastele

·             Puhta vee teemapargi säästva arengu aktiivõppeprogrammid järgivad üldhariduskoolide loodusainete õppekavasid.

Tutvu programmidega lähemalt meie kodulehel www.metsamoisa.ee/programmid

Tagasiside