NutiAkadeemia huviring Tamsalul

Tehnoloogia Multimeedia Keemia ja füüsika Loodus
Toimumise aeg: 03.01.2019 - 31.12.2028
Vanus: 7-26
Hind: €40 / Kuu
Kohtade arv ringis: 20

Huviringi kirjeldus

Nutiakadeemia ringiga liitumiseks on vajalik edastada soovialavaldus e-posti aadressile nutiakadeemia1@gmail.com . Vajalik sooviavalduses märkida haridusasutus vanus, klass, klassijuhataja kontaktandmed ning lühike motivatsioonikiri osalemaks NutiAkadeemia huviringis.            NutiAkadeemia eesmärgiks on edendada nutiseadmete kasutamist õppetöös nii õpetajate kui õpilaste seas. Pakume praktilist õpet, kuidas nutiseadmete abil õppetööd elavdada - olgu selleks siis loodushariduse, keeleõppe või matemaatika tunnid.

NutiAkadeemia loomist on toetanud Tele2 Eesti AS 11 nuhvliga ehk nutitelefoni ja tahvelarvuti omadusi ühendavat seadet. Uurime Puhta vee teemapargi ning teiste paikade veekvaliteeti ja ümbritsevat loodust. Need uurimustulemused võimaldavad saada infot ümbritseva looduse kohta, viia loodusharidus ning noorte teadmised ja oskused uuele tasemele.

NutiAkadeemia õppemetoodika rakendamisel on abiks Tallinna Ülikooli Informaatika Instituut. Samuti tehakse koostööd rakenduse Taskutark arendajatega ja Elke Sensori tiimiga, kes aitab nutiseadmetele vajalikke sensoreid testida. 

NutiAkadeemia Tamsalus tegutseb Tamsalu Gümnaasiumi ruumides.

NutiAkadeemia asub Järvamaal ja Lääne-Virumaal Puhta vee teemapargis, mille keskus paikneb Metsamõisa talus Järsi külas Tapa vallas, ulatudes oma 10 km raadiuses paiknevate tegevuskohtadega Järva, Tapa ja Väike-Maarja valda. Puhta vee temaatikale keskenduvast teaduspargist saab teada seda, kuidas tekib puhas põhjavesi – joogivesi, kuidas sõltub elu puhtast veest ning millest sõltub vee kvaliteet. Samuti saab teemapargis osaleda mitmesugustel loodusõpperetkedel. Puhta vee teemapargi rajamisse ja arendamisse on alates 2010. aastast olnud kaasatud vabatahtlikud, äriühingud ning MTÜ Ökokratt.

Tagasiside