Audio / Helindamine

Multimeedia Tehnoloogia
Toimumise aeg: 01.10.2019 - 11.06.2020
Vanus: 15-26
Hind: €40 / kuu
Kohtade arv ringis: 6

Huviringi kirjeldus

Helindaja

Helinduse osakond valmistab õpilasi ette tööks nii stuudios kui ka elava ettekande helindamisel. Lisaks erialastele ainetele on õppekavas üldmuusikalised ained (solfedžo, harmoonia, muusikaajalugu jne).

Erinevate toetuste ja fondide abil on huvikool märkimisväärselt panustanud eriala õpikeskkonna kaasajastamisse. 2019. aasta sügisel valmis uus foonika, soetatud on arvestatavas mahus nii kaasaegset helitehnikat kui helitöötluse tarkvara.

Praktiliste oskuste arendamiseks on õppetöö tihedalt lõimunud kooli teiste osakondadega (nii rütmimuusika suunal). Samuti on osakonnal hulgaliselt koostööpartnereid ja praktikabaase väljaspool kooli (etendusasutused, festivalid, helindusteenust pakkuvad firmad jne).

.

Registreerimiseks kirjutada:


kaupo.saar@kuressaare.ee 


Ja täita avaldus Saaremaa valla huviharidus lehel:

https://haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/index.phpKohtade arv on piiratud!Tagasiside