Vaida Laste ja Noorte Õppekeskus

Robootika Programmeerimine Matemaatika Loodus
Toimumise aeg: 01.03.2018 - 31.05.2019
Vanus: 5-12
Hind: €15 / kuu
Kohtade arv ringis: 12

Huviringi kirjeldus

Huviringi eesmärgiks on tutvustada lastele tänapäeva tehnoloogiaseadmeid ja nende kasutusvõimalusi, õppida programmeerima roboteid ja täheldada meediavahendite mõju meie elukeskkonnale ja tervisele. Üheks oluliseks sihtrühmaks on hajaasustuse piirkonnas elavate perede lapsed, et luua alevikest väljaspool elavatele noortele võimalus oma kodukohas tutvuda tehnoloogiaseadmete kasutamise ja rakendamisega ning seeläbi äratada lastes huvi robootika ja programmeerimise vastu.

Robootika ring loob lastele võimaluse sotsialiseeruda teiste kogukonna tehnikahuvilistega, teha koostööd, proovile panna oma programmeerimisoskust, aru saama probleemi lahenduse mõistest ning tutvuda nelja kuni viie erineva tehnoloogiaseadmega.

Robootikaringi käivitamist toetas NutiLabor.

www.nutilabor.ee


Tagasiside