Entomoloogia

Toimumise aeg: 01.09.2017 - 01.06.2018
Vanus: 15-16
Hind: €9,40 / kuu
Kohtade arv ringis: 12

Asukoht

PERNOVA HARIDUSKESKUS - Pernova Loodusmaja

A. H. Tammsaare puiestee 57, Pärnu, Eesti

Huviringi kirjeldus

Huviring on mõeldud 10. klassidele, kokku saadakse  üks kord nädalas ja lisaks on võimalus konsultatsiooniks.

Õppetöö sisu

Huviring on mõeldud loodushuvilistele õpilastele kes soovivad täiendada oma teadmisi zooloogias ja entomoloogias. Õppetöö käigus tehakse tutvust putukate imelise maailmaga – õpitakse tundma putukate anatoomiat ja bioloogiat.

Saadakse ülevaade Eesti putukafauna mitmekesisusest ja  tähtsusest looduses. Oluline osa on praktilisel õppel (1/3 kursuse mahust loengud,  2/3 moodustavad praktikumid ja laboratoorsed tööd: putukate prepareerimine, määramine, kogutud materjali vormistamine), ekskursioonidel ja välitöödel.

Lisaväärtus:

  • Bioloogiaolümpiaadiks ettevalmistus.
  • Abi uurimistööde koostamisel.
  • Õpilaste kaasamine rahvusvahelistesse koostööprojektidesse.
  • Kaasaegsete õppevahendite kasutamine ringitöös.
  • Koostöö Tartu Ülikooli, Eesti Loodusmuuseumi ja Tallinna Keskkonnahariduskeskusega.

Saavutused

Edukalt sooritatud uurimustööd, bioloogia olümpiaadid, sisseastumiskatsed ülikoolidesse.

Lisainfo

Kui soovid tulla huviringi võta ühendust õpetajaga meiliteel või helista Pernova Hariduskeskuse telefonil +372 534 553 19

Tagasiside